Bible Bites: God Knows Your Heart (August-02-2020)

Published in Amir Tsarfati
Rate this item
 • 60out of 100 by Bible Bites: God Knows Your Heart (August-02-2020)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
(1 Vote) votes
Sunday, 02 August 2020 09:10

Subscribe and Get Sermons and Messages by Amir Tsarfati DIRECTLY TO YOUR INBOX!


Bible Bites: God Knows Your Heart (August-02-2020)

Amir Tsarfati (August-02-2020) Bible Bites: God Knows Your Heart. God knows your heart. You don't have to speak in high, beautiful words in order to show him that you love him... He looks at your heart.

Written by

Leave a comment

2 comments

 • Comment Link Alicia Wednesday, 05 August 2020 05:36 posted by Alicia

  Good morning salahat member sermos online ako osa katoliko sacrifice vily mahal buhay pa kaming anak tetakan agtang ko rosan may pangalan santa piro kato santa moto ala alay saan ponta motoy maka ligtas saan ka ponta bago namatay nag amin mga anak madarateng panahon mawala ang pag kaen seno ang humawak sapag kaen sesatanas monay mamigay sa mga katawhan piro bigyan tak takan og66 tapos ma obos begay sayo inde kana bibigyan kay may tatak xx piro ni lord walang pag kaen nila endelos rosary yon kan sa atong gabay mabosok sa polong ni lord mona ka elangan makahanda kana domateng ang paghokom nilord naka handa a kana kani karong eto nag paramdam dami nanga matay tongod katawhan nalimot sa obligation ni lord wala tanan pate doktor dato lahat mag dasal mag alad ta sa atonh obligation ni lord m

  Report
 • Comment Link Gordon Roberts Monday, 03 August 2020 10:07 posted by Gordon Roberts

  We would like to buy your latest book on the last hour would you please tell us where to purchase it. Thankyou

  Report